Gericht op heling en genezing

De behandelingen zijn therapeutisch. Binnen de behandeling is ruimte voor gesprek, aanraking, massage en oefeningen gericht op het heling en genezingsproces.

Tijdens het eerste consult vindt ook een anamnese gesprek plaats. Hierin wordt informatie verkregen over je evt lichamelijke klachten, problemen en wordt er gekeken naar je hulpvraag. Gebaseerd op deze gegevens stel ik een behandelplan op dat we regelmatig zullen evalueren.

Start behandeling

Aansluitend wordt er een behandelvorm gekozen en neem je plaats op de massagebank. Tijdens de massage\aanraking zal ik je vragen om heel bewust aanwezig te zijn. Zo kun je ervaren, voelen, bewust worden en merk je wat jouw lijf je te vertellen heeft.

De prijs

De behandeling duurt ongeveer 60-75 minuten.
Kosten € 75,-.

De prijs is inclusief BTW en dient contant te worden voldaan. De rekening kun je eventueel doorsturen naar jouw zorgverzekeraar.

Afspraken

Afspraken voor behandeling kunnen tot 24 uur voor behandeling kosteloos worden geannuleerd. Als je niet tijdig afzegt worden de kosten alsnog in rekening gebracht.

Vergoedingen en registraties

Ik ben aangesloten bij de VNT Beroepsorganisatie waardoor veel Zorgverzekeraars Massagetherapie (deels) vergoeden wanneer u aanvullend verzekerd bent. U heeft geen verwijzing nodig van de huisarts. Uw eigen risico is niet van toepassing op de aanvullende verzekering. Kijk bij uw voorwaarden onder complementaire geneeswijzen of natuurgeneeskundige behandelingen.

Tevens ben ik geregistreerd therapeut bij de koepelorganisatie RBCZ.
Lid VNT licentie nr 18.011
Lid RBCZ licentie nr 601243 R
BTW nr 152.01610.B01

 

Aansluiting VNT, RBCZ en SCAG

Om mijn professionaliteit en competenties verder te vergroten heb ik me aangesloten bij de VNT (Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten). Deze beroepsvereniging faciliteert o.a. bij- en nascholing, intercollegiale toetsing en ziet toe op de handhaving van de beroepscode en beroepsethiek. Hierdoor bent u als cliënt gewaarborgd van een therapeut die voldoet aan hoge kwaliteitseisen.

Tevens ben ik verbonden aan de stichting ‘Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg’ (RBCZ). Dat is een organisatie die therapeuten de mogelijkheid biedt zich gekwalificeerd te registreren en die belanghebbenden betrouwbare en actuele informatie geeft over de aangesloten beroepsbeoefenaren.

Ten slotte heb ik me aangesloten bij de geschillencommissie ‘Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen’ (SCAG). Het is een onafhankelijke orgaan waarbij cliënten met een klacht over de therapeut terecht kunnen.

 

Waarborgen

Ter verkrijging van het lidmaatschap bij de beroepsvereniging heb ik (de verkorte versie van) de eed van Hippocrates (Griekse arts 400 v.Chr.) afgelegd, waarbij ik mezelf verplicht bepaalde beroepsregels te zullen handhaven.  Ik zal derhalve te allen tijde integer omgaan met informatie die mij tijdens het consult ter ore komt en de geheimhoudingsplicht heb ik hoog in het vaandel staan. Ook zorg ik ervoor dat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.

Nira Massagetherapie is gevisiteerd door de Beroepsvereniging VNT en de praktijk is beoordeeld op o.a. bevoegdheid, hygiëne, dossier, administratie, bedrijfsvoering, kwaliteit, veiligheid, etc. Op alle punten is goed gescoord en een certificaat is hiervoor uitgereikt.

 

Links;

RBCZ https://www.rbcz.nu/index.html
SCAG https://www.scag.nl/
VNT https://www.vnt-nederland.nl/